bamdaroos bamdaroos .

bamdaroos

انواع سند ملكي | سند مالكيت چيست

داشتن اطلاعات كافي، از بروز مشكلات معاملاتي و كلاهبرداري جلوگيري مي‌كند. يكي از مباحث مهمي كه در معاملات املاك بسيار بسيار مهم است، توجه و شناخت انواع سند ملكي مي‌باشد. بدون شك نام سند تك برگ، سند مشاع، قولنامه اي و … به كررات به گوش شما خورده‌است اما به عنوان يك شهروند عادي از انواع سند ملكي و مسائل حقوقي مجزايي آنان مطلع هستيد؟ اهميت مالكيت و اسناد برهيچكس پوشيده نيست؛ پس قبل از معامله املاك و عقد هرگونه قرارداد اطلاعات كافي در مورد انواع اسناد ملكي داشته باشيد تا وارد يك معامله ناامن نشويد! بام دروس در اين مطلب به طور مفصل به اين مبحث مهم پرداخته است. همراه باشيد.

سند مالكيت

سند مالكيت

سند مالكيت چيست

بهتر است قبل از آنكه سريعاً وارد اصل مطلب شويم و از انواع سند هاي ملكي بگوييم، در ابتدا مفهوم سند مالكيت رسمي به طور همه‌جانبه توضيح داده‌شود تا هيچ ابهامي باقي نماند. سند مالكيت چيست و از لحاظ حقوقي چگونه تعريف مي‌شود؟

مفهوم كلي سند مالكيت به اين صورت است: هر نوشته اي كه در صورت اختلاف و دعوا، طرف هاي قرارداد مي‌توانند به آن استناد كنند به عنوان سند مالكيت تعريف مي‌شود.

طبق ماده 1287 قانون مدني اگر سند در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يا دفاتر اسناد رسمي يا توسط ساير مأموران رسمي داراي صلاحيت و طبق مقررات تنظيم شده‌باشد، سند رسمي است. در قانون ذكر شده است كه باقي اسنادي كه در ماده 1287 ذكر نشده‌اند، اسناد عادي مي‌باشند.

 

سند مالكيت چقدر اعتبار دارد؟

براي بسياري از افراد اين سوال وجود دارد كه اعتبار سند مالكيت در مقابل افراد قضايي به چه صورت است و به قول معروف تقدم سند مالكيت چگونه است؟

اعتبار سند مالكيت همانند حكم دادگاه و حتي برتر از آن است! در نتيجه اگر اختلافي در مالكيت ملك رخ داد و يكي از طرفين داراي سند مالكيت بوده، بايد حرمت و ارزش سند مالكيت را پاس‌ داشت و  نبايد به راحتي ادعاي خلاف آن پذيرفته شود.

سند مالكيت يكي از ستون‌هاي نظم عمومي در معاملات است، اجتماع نيز در حفظ نظم عمومي مي‌باشد. در نتيجه بي‌اعتنايي به اعتبار سندمالكيت، زمينه‌ساز هرج‌و‌مرج است.

با اين تفاصيل آيا امكان بروز اشتباه در سند ملكي و اصلاح آن وجود ندارد؟ اعتبار سند مالكيت مطلق نيست؛ در مواقعي تعديل سند مالكيت توسط قانون‌گذار يا در رويه مراجع امكانپذير است. اين مورد در موارد بند 3 ماده 25 قانون اصلاحي ثبت، مصوب سال 1351، آمده‌است كه برطبق آن در صورت رسيدگي و احراز اشتباه توسط هيأت نظارت، دستور اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكيت منتقل خواهد شد. پس در اين صورت حكم دادگاه معتبر است.

اما در مواقعي دو حكم موافق با سند مالكيت و حكم مخالف با آن به ميان مي‌آيد. تكليف چيست؟ در اين مواقع حكم موافق با سند مالكيت پذيرفته مي‌شود.

انواع سند ملكي

انواع سند ملكي

انواع سند ملكي 

در طي معاملات املاك و عقد قرارداد واژه‌هاي مختلفي به گوش شما مي‌خورد كه ممكن است هريك از آن‌ها يكي از اقسام اسناد ملكي باشند. در معاملات مسكن شما در مقابل هزينه‌اي كه پرداخت مي‌كنيد، سند ملكي دريافت مي‌نماييد اما اين اسناد تفاوت‌هايي باهم دارند كه در ادامه به انواع سند ملكي و توضيحات پيرامون هركدام پرداخته خواهد شد.

 • سند تك برگ
 • سند مشاع
 • سند مفروز
 • سند شش دانگ
 • سند رهني
 • سند منگوله دار
 • سند اعيان
 • سند عرصه
 • سند وقفي
 • سند المثني
 • سند ورثه‌اي
 • سند معارض
 • سند شورايي
 • سند بنچاق
 • سند وكالتي

سند تك برگ

در گذشته سند املاك به صورت دفترچه اي و چندبرگ بودند كه از اصالت چنداني هم برخوردار نبودند. تنها مزيت سندهاي دفترچه اي و منگوله‌دار، تعداد برگه فراوان براي نوشتن قراردادها به صورت مفصل و ماندگاري بالا بوده‌است. اين اسناد به راحتي قابل دسترس بودند و مفادي كه توسط افراد مختلف نوشته ميشد گاهاً ناخوانا بوده و در روند معاملات مشكل ايجاد مي‌كرد.

بالاخره در سال 1390 سند تك برگ به عنوان يكي از انواع سند ملكي ارائه شد. اين سند بهترين و معتبرترين سند است كه به صورت كامپيوتري توسط ثبت اسناد و املاك كشور طراحي و ارائه مي‌شود. از مزاياي سند تك برگ مي‌توان به رمز تصديق و شناسه يكتا، خوانا بودن و تك برگ بودن اشاره كرد. در نتيجه استفاده‌ي يكپارچه از اسناد تك برگ احتمال جعل سند را نزديك به صفر مي‌رساند.

سند شش دانگ

سند شش دانگ اثبات مي‌كند كه ملكي به صورت تام به شخصي متعلق است. در واقع اگر يك شخص سند شش دانگ ملكي را داشته باشد به اين معني است كه از شش جهت شمال، جنوب، شرق، غرب، بالا و پايين، ملك متعلق به وي است. همچنين مسائل حقوقي در رابطه با سند شش دانگ بسيار كم است.

سند رهني

سند رهني عبارتي است كه مطمئناً به گوش افراد زيادي خورده‌است اما منظور از سند رهني چيست و چرا به آن سند رهني مي‌گويند؟

سند رهني يكي از انواع سند ملكي است كه در مفاد آن در رهن بودن ملك قيد شده‌‌است. براي مثال برخي افراد جهت خريد خانه از بانك وام و تسهيلات دريافت مي‌كنند؛ در اين مواقع سند ملك در مدت زماني كه فرد به بانك بدهكار است در رهن بانك مي‌ماند و اين مورد در سند نيز قيد مي‌گردد. البته در گرو ماندن سند در بانك را با مفهوم سند رهني اشتباه نگيريد!

در نتيجه اگر شخصي نتواند از عهده پرداخت قسط وام بيايد، بانك اين اختيار را دارد كه در موعد مقرر ملك را تصاحب كند.

سند مشاع

قبل از پرداختن به سند مشاع بهتر است ابتدا در مورد ملك مشاع توضيح داده شود. در حالت كلي به املاكي مشاع گفته مي‌شود كه مالكان متعددي در آن شريك مي‌باشند و ملك تنها متعلق به يك شخص نيست. مفهوم وجود چند مالك به معناي تفكيك خانه و تعلق داشتن هر قسمت تفكيك شده از ملك به يك شخص نيست. در اين مفهوم تمامي قسمت‌هاي ملك متعلق به چند نفر است و متراژ مشخصي براي سهم هرنفر وجود ندارد. در اين حالت به چنين املاكي سند مشاع تعلق مي‌گيرد.

در واقع سند مشاع سند ملكي است كه داراي چند مالك يا شريك باشد. از آنجايي كه چنين املاكي مشاع مي‌باشند، خريد و فروش آن تنها توسط يكي از شركا امكانپذير نيست و رضايت تمام مالكين و شركا ملزم معامله است.

سند مفروز 

سند مفروز يكي از پيچيده ترين انواع سند ملكي است. اين سند به  دنبال سند مشاع مي‌آيد و بر مالكيت يك شخص بر بخشي از ملك مشاع دلالت دارد. براي مثال زميني را در نظر بگيريد كه داراي چند مالك است و سند مشاع دارد. حال يكي از مالكان قصد دارد بخشي از اين زمين مشاع را به صورت اختصاصي به مالكيت خود درآورد. در اين مواقع است كه سند مفروز به ميان مي‌آيد؛ اين سند به محدوده‌ي مشخص از ملك مشاع  اشاره دارد.

سند تفكيكي

مفهوم سند ملكي و سند مشاع بسيار به يكديگر نزديك است. سند مشاع اينگونه تعريف شد كه به ملكي اشاره مي‌كند كه داراي چند مالك است اما تفكيكي از لحاظ متراژ و … وجود ندارد. اما در سند تفكيكي اينطور نيست. اين سند بر ملكي دلالت دارد كه از لحاظ حقوقي و توسط سند تفكيكي از هم تفكيك شده‌است و هركدام از قسمت‌هاي تفكيك شده به مالكي تعلق دارد. به طور كلي اسناد تفكيكي مرتبط با املاكي هستند كه چند نفر در آن ملك شريك هستند اما هركدام بخش تفكيكي خود را صاحب مي‌باشند.

سند وقفي

بسياري از زمين‌هاي كشور اوقافي هستند و اگر هموطنان عزيز اطلاعات كافي در اين زمينه داشته باشند بسياري از معاملات امن و بي‌درسر صورت مي‌گيرد . منظور از سند وقفي، سند ملكي است كه توسط فردي وقف شده بود و بنام اداره اوقاف درآمد. امكان اجاره اين املاك به اشخاص در مدت 99 سال وجود دارد و در اين مواقع سند وقفي به ملك و زمين موردنظر تعلق مي‌گيرد.

اما تكليف خانه هايي كه برروي زمين‌هاي اوقافي ساخته مي‌شود چيست؟ مستأجرين اوقاف از لحاظ قانوني اين اختيار را دارند كه براي خانه و اعياني كه برروي زمين وقفي مي‌سازند سند تهيه كنند. البته خريد و فروش املاك با سند وقفي غيرقانوني است و اين كار تنها با مجوز اداره اوقاف امكانپذير است.

سند وكالتي

بسياري از افراد به دليل كلاهبرداري شيادان به دليل عدم آگاهي در زمينه اسناد وكالتي به دردسر افتاده‌اند و اموالشان را از دست داده‌اند. سند وكالتي به سندي مي‌گويند كه به نام يك شخص يا اشخاصي است كه به عنوان وكيل فروشنده اصلي تنظيم شده‌اند. در واقع اين افراد نماينده‌ي فروشنده اصلي هستند اما چطور مي‌توان از سودجويي نماينده پيشگيري كرد؟ بهتر است وكالت آن اشخاص به صورت رسمي و محضري ثبت شود تا اعتبار به صورت رسمي ثبت گردد.

وكالت بلاعزل به معني انتقال مورد وكالت به وكيل نيست بلكه به منزله انتقال نمايندگي از موكل(صاحب اصلي ملك) به وكيل است. در نتيجه هيچ‌كس نمي تواند با داشتن وكالت بلاعزل ادعاي مالكيت كند مگرآنكه  عقودي مثل بيع يا صلح يا هبه به آن منتقل ‌شده باشد.

سند ملكي بنچاق

در گذشته به دليل يكپارچه نبودن نظام ثبت اسناد، بسياري از مردم در ميان خود و روي كاغذ توافق مي‌كردند و براي بخشيدن اعتبار توافقنامه را نزد بزرگ محل يا علما مي‌بردند تا وجه و چهره قابل قبولي به آن ببخشند. اين قبيل اسناد وقتي به مهر و امضاي افراد سرشناس مي‌رسيدند داراي اعتبار مي‌شدند. امروزه چنين روشي ديگر كاربرد ندارد اما كماكان اعتبار آن‌ها پس از بررسي و تأييد مراجع قانوني  پذيرفته مي‌شود.

سند ملكي شورايي

سند شورايي يكي از انواع سند ملكي غيررسمي و عادي است كه توسط شوراي يك محله مهر شده است.سند به اصطلاح شورايي به دليل عدم ثبت رسمي از اعتبار اسناد رسمي برخوردار نيست. در نتيجه براي تبديل سند شورايي به سند رسمي بايد به اداره ثبت اسناد مراجعه شود تا طي مراحلي ثبت و انتقال صورت گيرد.

سند عرصه و اعيان 

اگر تمايل داريد در مورد عرصه و اعيان و اسناد عرص و اعيان بيشتر بدانيد به مطلب قوانين عرصه و اعيان مراجعه بفرماييد.

انواع سند هاي ملكي

انواع سند هاي ملكي

كلام آخر 

در اين مطلب انواع سند ملكي معرفي شد و تا جاي ممكن به تفصيل هركدام پرداخته شد. اسناد رسمي مانند سند تك برگ معتبرترين اسناد كشور هستند كه اعتبار آن‌ها گاهي از حكم دادگاه هم بالاتر است. درصورتي كه هنوز سند زنگوله دار و دفترچه‌اي داريد بهتر است اقدامات دريافت سند تك برگ را انجام دهيد تا هميشه داراي اعتبار باشد. سايت بام دروس شامل مديران و مشاورين متخصص در زمينه مشاوره املاك دروس و املاك پاسداران و حومه اماده ارائه خدمات است.

مشاورين املاك بام دروس متخصص در املاك مناطق 1،3،4 ، موارد مربوط به شهرداري و امور ثبتي، مشاركت در ساخت، مديريت پيمان

منبع: bamdaroos.ir


برچسب: سند ملكي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۲۲:۴۱ توسط:fairytale موضوع:

ايده براي آپارتمان كوچك | آپارتمان كوچك را شيك جلوه دهيد

اين روزها با افزايش روز افزون جمعيت و همچنين افزايش قيمت مسكن غالب مردم ترجيح مي‌دهند به آپارتمان‌هاي كوچك قانع باشند. زندگي در آپارتمان كوچك مساوي با شلخته بودن و نداشتن خانه شيك و نقلي نيست! اگر در آپارتماني كوچك زندگي مي‌كنيد و در نظر داريد تا از فضاي كوچك خانه نهايت استفاده را ببريد، چند ايده براي آپارتمان كوچك سراغ داريم. اين ايده هاي دكوراسيون آپارتمان كوچك مي‌تواند توهم بصري ايجاد كند و خانه جمع و جور شما بزرگ تر از آنچه كه هست به چشم بيايد. با اين مطلب همراه باشيد.

چند ايده و خلاقيت جالب براي آپارتمان‌هاي  كوچك

خلاقيت هميشه كارساز بوده‌است. دكوراسيون آپارتمان كوچك با چند خلاقيت نيز مي‌تواند بسيار زيبا و جلوه گر باشد! حتي با يك خانه 50متري هم مي‌شود دكوراسيون شيك داشت. كافي است تصميم بگيريد و دست به كار شويد!

چه بسيار افرادي كه خانه‌هايي با فضاي بزرگ دارند اما نداشتن سليقه و ذوق كافي آن‌ها را از داشتن خانه اي دلباز بي‌نصيب گذاشته است. در ادامه با چند ايده براي آپارتمان كوچك همراه باشيد.

اين فايل مستغلات ديباجي را بازديد نماييد

تجربه مشاوره رايگان با بام دروس

دكوراسيون آپارتمان هاي كوچك

تلويزيون ديواري ايده‌ي بهتري است

لوازم صوتي و تصويري از آن دسته از وسايل خانه هستند كه بسيار جاگيرند. پس اگر از ميز تلويزيوني استفاده مي‌كنيد بيخيالش شويد و هر طور كه شده ردش كنيد!!

اين ايده براي آپارتمان كوچك شما اولويت باشد!تلويزيون را به ديوار متصل كنيد تا فضاي خانه و دكوراسيون آپارتمان كوچك شما دلپذير شود. براي زيبايي بيشتر مي‌توانيد از ميز تلويزيون ديواري و شلف استفاده نماييد. اين ميز و شلف‌هاي ديواري نمايي مدرن در هر خانه‌اي ايجاد مي‌كنند.

گروه مشاورين املاك بام دروس متخصص در زمينه مشاوره خريد، فروش و رهن-اجاره املاك

براي اطلاع از قيمت آپارتمان در دولت كليك كنيد و در تماس باشيد

 

آينه در آپارتمان كوچك

استفاده از آينه را فراموش نكنيد

آينه از آن دسته از حقه‌هاي هميشگي براي بزرگنمايي خانه‌هاي كوچك است. اما هدف فقط بزرگنمايي خانه نيست، بلكه مقصود پياده سازي چند ايده براي آپارتمان كوچك است تا دكوراسيون فوق العاده شود. مزيت آينه اين است كه فضايي را اشغال نمي‌كند و به تنها جايي كه احتياج دارد يك ديوار پرت است.

پس توصيه ما به شما اين است كه در مقابل پنجره و يا در مجوارت منابع نوري از آينه‌هاي بزرگ استفاده كنيد. اين آينه هرچقدر براق و حاشيه زيباتري داشته باشد، بيشتر بر دكوراسيون آپارتمان كوچك شما تأثير گذار است. براي مثال استفاده از آينه بزرگ با حاشيه نقره‌اي يا طلايي بسيار جالب نظر است!

 

رنگ خنثي در دكوراسيون

رنگ‌هاي خنثي معجزه مي‌كنند

يكي از معايب آپارتمان‌هاي كوچك بسته و دلگير بنظر آمدن محيط و چارچوب خانه است. يكي ترفندهايي كه مي‌توان به عنوان  ايده براي آپارتمان كوچك در نظر گرفت استفاده از رنگ‌هاي خنثي است. رنگ سفيد و بژ مي‌تواند از اين قبيل رنگ‌ها باشد.

پس تا جاي ممكن در دكوراسيون آپارتمان كوچك از مبلمان و دكوراتيوهايي با رنگ خنثي استفاده كنيد. اگر ديوارتان به رنگ خنثي است كه خوش‌بحالتان در غير اينصورت دست بكار شويد و يك حالي به فضاي كوچك خانه بدهيد.

رنگ خنثي چيست

رنگ‌‌هاي خنثي ماهيتي ملايم و بي‌طرف دارند و به دليل قابليت انطباق بهتر با يكديگر بسيار در دكوراسيون خانه استفاده مي‌شوند.

 • سفيد
 • كرم
 • بژ
 • شيري
 • نقره‌اي
 • پلاتيني
 • كرومي
 • طوسي
 • خاكستري
 • شني

اين رنگ ها عموماً به عوان رنگ‌هاي خنثي شناخته مي‌شوند.  خيالتان تخت! اين رنگ‌ها هيچ‌‌گاه قديمي نمي‌شوند.

حال كه ديوار خانه تيره است چه بايد كرد؟

اگر ديوار آپارتمان تيره است و دلتان نمي‌خواهد كه رنگ آن را عوض كنيد مشكلي نيست!

باز هم پاي خلاقيت به ميان آمد...

اين ايده براي آپارتمان كوچك با ديوارهاي تيره، استفاده از مبلمان، پرده، تخت، آويز‌ و شلف‌هاي روشن و به رنگ خنثي است! البته در انتخاب دكور و وسايل جانبي زياد شلوغش نكنيد. زيرا شلوغي دشمن آپارتمان‌هاي كوچك است.

 

دكوراسيون خانه كوچك

استفاده از وسايل با كاربرد چندگانه

آپارتمان‌هاي متراژ پايين جاي هر وسيله اي نيست. اگر هر دكور و لوازم خانه‌ي را كه خوشتان آمد را بخريد و در خانه آرشيو كنيد دكوراسيون آپارتمان دلبندتان را خراب كرده ايد. پس تكليف چيست؟

اين ايده براي آپارتمان كوچك، استفاده از وسايل و لوازم خانه با كاربرد چندگانه است. مثلاً كيوب كه هم قابليت نشستن دارد و هم قابليت ميزي براي قهوه خوري! در زماني كه مهمان نداريد از آن به عنوان صندلي و نشيمن استفاده كنيد و زماني كه مهمان مي‌آيد، تيوب را به عنوان ميز كوچك پذيرايي چاي و قهوه تغيير كاربري دهيد.

مثالي ديگر استفاده از مبل‌هاي تاشو است.مبل‌هاي تاشو در روزهاي عادي نقش يك مبل جمع و جور را دارد. زماني كه مهمان به خانه شما تشريف آوردند كناره‌هاي مبل را باز مي‌كنيد تا با استفاده از كمترين وسيله بيشترين فضا را داشته باشيد. اين ايده براي آپارتمان كوچك در استفاده از مبلمان تخت شو نيز صدق مي‌كند.

 

طراحي آپارتمان هاي كوچك

خانه را غرق در نور كنيد

سعي كنيد از طريق منابع نوري مختلف اپارتمان كوچكتان را روشن نگه داريد. روشنايي خانه عمق آپارتمان و فضا را بيشتر مي‌كند و فضا دلبازتر و بزرگ‌تر بنظر خواهد آمد. استفاده از نورپردازي‌هاي سقفي و فانتزي با رنگ‌هاي روشن ايده‌ي خوبي براي آپارتمان هاي كوچك است.

 

خلاقيت در دكوراسيون

طاقچه پنجره هم بكار مي‌آيد

طاقچه پنجره را بدون استفاده رها نكنيد! اگر فضاي اتاق‌تان كم است برخي وسايل مانند چراغ مطالعه، برخي وسايل تحرير و گلدان و ساير وسايل را روي طاقچه پنجره قرار دهيد. البته هارموني و هماهنگي را فراموش نكنيد. چرا كه وجود يك هماهنگي در وسايلي كه در كنار هم قرار دارند  در دكوراسيون آپارتمان‌ كوچك و بزرگ بسيار مؤثر است.

 

ايجاد فضاي باز در اپارتمان تنگ

سطوح عمودي بدون استفاده نباشند

در آپارتمان هاي كوچك از سطوح عمودي بيش از بقيه مكان‌ها مي‌توان استفاده كرد. ديوارهاي پرت آپارتمان را شناسايي كنيد و آن قسمت را به گالري هنر تبديل نماييد و يا يك ايده براي آپارتمان كوچك كه بسيار هم كاربرد دارد استفاده از شلف و ميزهاي ديواري است.

اگر در اتاق فضاي كافي براي قرار دادن ميز مطالعه نداريد، ست شلف ديواري كه داري ميز ديواري هم است ايده‌ي جالبيست. استفاده از اين ست علاوه بر تأثير بر دكوراسيون، فضاي كمتري را نيز اشغال خواهد كرد.

يادتان نرود كه كه ديوارها را شلوغ نكنيد. اگر قصد داريد از قاب عكس و يا نقاشي ديواري به عنوان دكور استفاده نماييد آن‌ها را به صورت مرتب بچينيد و از نورپردازي در بالاي قاب و نقاشي استفاده  كنيد.

اطلاع از فايل‌هاي خريد آپارتمان در پاسداران و خريد آپارتمان در دروس با امكانات استثنايي

مشاورين املاك بام دروس

دكوراسيون خانه كوچك

پرده‌هاي بلند چشمگير است

چه پنجره قدي داريد و چه پنجره كوچك، از پرده‌هاي بلند قدي استفاده كنيد. استفاده از اين پرده‌ها خلاقيت در آپارتمان كوچك ايجاد مي‌كنند. چرا كه پرده‌هاي بلند يك حقه بصري به وجود مي‌آورند و فضاي خانه را در راستاي عمود كشيده تر نشان داده مي‌شود!

اگر پرده خانه قدي و بلند باشد در ذهن بيننده اين القا ايجاد مي‌شود كه پنجره خانه نيز قدي است. اين امر به خودي خود بر تمام جوانب دكوراسيون آپارتمان كوچك تأثير گذار است.

 

مبل راحتي

مبلمان كلاسيك و سلطنتي ايده جالبي نيست

اگر در آپارتماني كوچك زندگي مي‌كنيد استفاده از مبلمان سلطنتي و كلاسيك اصلا جالب نيست و فضاي خانه بي‌هدف اشغال مي شود.

در عوض استفاده از مبل‌هاي راحتي و جمع و جور يك ايده براي آپارتمان كوچك نقلي است.

 

جزيره چرخ دار آشپزخانه

اگر كابينت كافي نداريد بخوانيد

بسياري از افرادي كه در يك آپارتمان كوچك در حال زندگي هستند از كوچك بودن فضاي آشپزخانه شكايت دارند! اگر كابينت كافي نداريد، مي‌توانيد از جزيره آشپزخانه استفاده كنيد.جزيره آشپزخانه به واسطه داشتن چرخ، قابليت جابجايي دارد. مي‌توانيد ظروف دم دستي را در آن قرار دهيد. اين ايده براي آپارتمان كوچك بسيار كاربردي است و به افرادي كه چنين مشكلي دارند حتماً پيشنهاد دهيد!

خلاقيت در دكوراسيون

يكنواختي زوايا خانه را بشكنيد

خب در معرفي اين مورد از چندين ايده براي آپارتمان كوچك قصد داريم از شكستن زواياي 90درجه خانه بگوييم!

صاحبان آپارتمان‌هاي كوچك گاهاً از فضاي مكعبي و بسته آپارتمان شكايت دارند و يكنواختي و مربعي بودن حسابي دلشان را زده! راه حل استفاده از وسايل داراي منحني در دكوراسيون آپارتمان كوچك است. ازتابلو و وسايلي استفاده كنيد كه انحنا دارند و داراي زاويه خاصي نيستند.

 

اميدواريم با معرفي ايده‌هاي خلاقانه فضاي آپارتمان كوچكتان را دلبازتر و چشمگيرتر از قبل كرده باشيد.

 

منبع مطلب : سايت بام دروس

ارائه مشاوره رايگان و معرفي فايل هاي خريد و فروش آپارتمان در تهران yes


برچسب: دكوراسيون خانه كوچك،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۶:۰۴:۳۸ توسط:fairytale موضوع:

ليست آگهي‌هاي فروش آپارتمان قلهك

محله قلهك يكي از محله‌هاي خوش آب و هواي شمال تهران است. خريد و اجاره اپارتمان در قلهك گزينه خوبي براي افرادي است كه مقصودشان زندگي در يك محله خوش آب و هوا با بافت مسكوني است. محله قلهك ابتدا به شهرستان شميران تعلق مي‌داشت اما در حال حاضر يكي از محله‌هاي شهر تهران مي‌باشد. با خريد آپارتمان در قلهك از زندگي در يك محله با دسترسي خوب و شرايط ايده‌آل زندگي بهره‌مند مي‌شويد. در اين مطلب به اين محله و قيمت آپارتمان قلهك خواهيم پرداخت و برخي فايل‌هاي مسكن محله قلهك به شما معرفي خواهد شد.

جهت مشاهده چند نمونه آگهي خريد و فروش يا رهن و اجاره اپارتمان در قلهك، به انتهاي اين مطلب مراجعه بفرماييدwink

 

 

محله قلهك و شرايط زندگي در آن

اين محله اتفاقات تاريخيِ پر فراز و نشيبي را پشت سر گذاشته است. در گذشته باغ قلهك كنوني اقامتگاه تابستاني كارمندان سفارت بريتانيا بوده‌است و جلسات، جشن‌ها و گردهمايي‌ اين افراد در اين محدوده برگزار مي‌شد. هم اكنون باغ سفارت بريتانيا در شمال محله قلهك وجود دارد و يكي از زيبايي‌هاي اين محدوده است.

محدوده محله قلهك از شمال به باغ سفارت بريتانيا و خيابان دولت، از جنوب به خيابان مشكاني، از شرق به منطقه دروس و از غرب به خيابان شريعتي (جاده شميران قديم) منتهي مي‌شود. باتوجه به محدوده كم‌نظير قلهك، داشتن آپارتمان قلهك يك مزيت عالي براي افرادي است كه بودجه كافي براي زندگي در چنين محله‌اي را دارند.

 

خريد آپارتمان در قلهك

بافت مسكوني و زندگي در محله قلهك

اگر به دنبال اجاره و يا خريد آپارتمان در قلهك مي‌باشيد بايد اطلاعات درستي را پيرامون زندگي در اين محله داشته باشيد. بدون شك يكي از فاكتورهاي اصلي جهت انتخاب محل زندگي، توجه به بافت مسكوني است. اما چرا بافت مسكوني يك محله بايد اهميت داشته باشد؟

بافت مسكوني محله به دو دليل اهميت دارد:

 1. ويلا يا آپارتماني كه در محله قصد اجاره، رهن يا خريد داريد بايد نوساز يا غيرفرسوده باشد (مگر به مقاصد غير سكونتي)
 2. بافت نوساز و مدرن، جلو‌ه‌هاي بصري زيبايي ايجاد مي‌كند و در تلطيف روحيه مؤثر است.

از آنجايي كه محله قلهك يك محله تاريخي و داراي اصالت است، اغلب بافت اين بخش را بافت سنتي فراگرفته بود كه هم اكنون با وجود بازسازي و ساخت و سازهاي فراوان، بافت آپارتماني قلهك تغيير يافته است و آپارتمان و خانه‌هاي نوساز و فول‌امكانات خوبي در اين محله جهت رهن، خريد و اجاره يافت مي‌شود.

قيمت آپارتمان محدوده قلهك

مزاياي زندگي در محله قلهك

 • اگر به دنبال منطقه‌اي با دسترسي خوب هستيد، محله قلهك از اين ويژگي بهره‌مند است.
 • اگر فرهنگ ساكنين محله براي شما مهم است، اغلب ساكنين محله قلهك از سطح فرهنگي خوبي برخوردارند.
 • اگر به دنبال آپارتمان قلهك با ويژگي‌هاي متنوع هستيد، هرگونه خانه‌اي جهت خريد، رهن و اجاره اپارتمان در قلهك در حال معامله مي‌باشد.
 • اگر قيمت آپارتمان اولويت شما است و به دنبال سكونت در محله‌اي خوب با نرخ متوسط هستيد، قيمت آپارتمان قلهك منطقي مي‌باشد.
 • چنانچه وضعيت آب و هوايي خوب و تراكم پايين آلودگي شهري اولويت شما در انتخاب محل زندگي است، خريد آپارتمان در قلهك يكي از بهترين آپشن‌هاي پيش رو مي‌باشد.

خريد خانه در قلهك

امكانات محله قلهك

اگر جهت سكونت قصد خريد يا اجاره اپارتمان در قلهك را داريد، بهتر است از امكانات اين محدوده مطلع شويد. آگاهي از شرايط محل زندگي نقش بسزايي در تصميم‌گيري و شناخت فرصت‌ها و موقعيت‌هاي گوناگون دارد.

 • ايستگاه مترو در قلهك : قلهك و شريعتي
 • اتوبوس و تاكسي در قلهك : تجريش و سيد خندان
 • پمپ بنزين در قلهك : قبل از سه راهي قلهك
 • وجود تعدادي رستوران و كافه  در قلهك
 • وجود چندين مجموعه زبان‌هاي خارجي
 •  پارك و بوستان‌ در قلهك : بوستان خليج فارس، پارك دوراهي قلهك، بوستان محصل، پارك موزه آب قلهك
 • زمين فوتبال چلهزار
 • سينما پرديس قلهك
 • مراكز درماني در قلهك : ساختمان پزشكان تهران واقع شده در خيابان شريعتي، ابتداي خيابان پورمشكاني | بيمارستان بزرگ مهر  واقع در جنوب غربي | ساختمان پزشكان 1365 واقع در غرب محله قلهك
 • مراكز مذهبي قلهك :  مسجد اعظم قلهك، مسجد جامع قلهك، مسجد تهراني، كليساي پروتستان آلمان

 

اجاره آپارتمان در قلهك

خريد آپارتمان در قلهك

محله قلهك با كوچه و خيابان‌هاي كم عرض و باصفا، محل ساخت ساختمان‌هاي شيك و گران قيمت بسياري است. همانطور كه در مطلب بالا توضيح داده شد، اين محله به دليل برخورداري از امكانات و هواي عالي، يك انتخاب عالي جهت خريد خانه در تهران است.

با خريد آپارتمان در قلهك تا هميشه در محله اي با شرايط خوب و پايدار سكونت خواهيد داشت؛ اگر خيال داريد تا با خريد آپارتمان در قلهك، به فكر كسب درآمد باشيد، مي‌توانيد اين اپارتمان را به عنوان فايل اجاره در آژانس‌هاي املاك اطراف معرفي نماييد. اگر قصد داريد از قيمت آپارتمان قلهك مطلع شويد در ادامه به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت.

محدوده قيمت آپارتمان قلهك

همانطور كه خودتان بهتر از هركسي مي‌دانيد، نرخ مصالح و مسكن در كشور ما ثابت نيست و هر روز با قيمت‌هاي جديدي روبرو مي‌شويم. ممكن است ارزش املاك افزايش يا كاهش يابد چرا كه عوامل زيادي در تعيين قيمت آپارتمان در تهران مؤثر هستند.

نرخ قيمت آپارتمان قلهك با توجه به شرايط ممتاز محله قلهك تقريباً بالا است اما اگر با بودجه كم به دنبال خانه هستيد مي‌توانيد آپارتمان‌هاي نوساز يا كلنگي‌اي را بيابيد كه با متراژ و امكانات نه چندان زياد، قيمت خوبي دارند. معمولاً قيمت آپارتمان قلهك از متري 12 ميليون تومان شروع شده و تا متري 50 ميليون تومان هم معامله مي‌شود. البته اين بازه‌‌ي اعلام شده قطعي نيست و امكان افزايش يا كاهش وجود دارد. براي مثال آپارتمان‌هايي هم هستند كه با قيمت پايين‌تر از متري 12 ميليون تومان هم معامله مي‌شوند.

با وجود گروه مشاورين املاك بام دروس، مي‌توانيد از قيمت روز خانه در قلهك باخبر شويد و از فايل‌هاي خريد و فروش آپارتمان در قلهك و املاك رهن اجاره در اين منطقه اطلاعات كافي كسب نماييد. ما مي‌توانيم مشاورين املاك قلهك در زمينه املاك موردپسند شما باشيم.

اجاره اپارتمان در قلهك

اجاره نشيني هم مزاياي خاص خودش را دارد. اگر بودجه كافي براي خريد خانه نداريد يا مي‌خواهيد بنا به دلايل شخصي به صورت موقت در يكي از بهترين محله‌هاي تهران زندگي كنيد، گزينه اجاره اپارتمان قلهك بهترين تصميم است.

قيمت اجاره خانه قلهك

نرخ اجاره اپارتمان در قلهك ثابت نيست. با بررسي معاملات صورت گرفته در محله قلهك، اجاره خانه در قلهك از متري 3500 ميليون تومان شروع مي‌شود. البته براي املاك و آپارتمان هاي كلنگي و با سن بيش از 20 سال، نرخ اجاره اپارتمان قلهك به كمتر از 2 ميليون تومان هم مي‌رسد.

خريد كلنگي در قلهك

به عقيده بسياري از افراد، داشتن ملك حكم سرمايه را دارد و براي صاحبان ملك داراي ارزش والايي است. اما آيا خريد ملك راه خوبي براي سرمايه گذاري است؟ اگر بخواهيم در زمينه مسكن سرمايه گذاري انجام دهيم بايد چكار كنيم؟

بدون شك خريد خانه در شمال تهران يك برد اساسي است. اما با گذشت زمان و اضافه شدن به سن بنا، از ارزش اوليه آن كم خواهد شد. مگر آنكه قيمت املاك رشد صعودي داشته باشد و ارزش ملك فعلي بيش از قيمت اوليه ملك نوساز در چند سال قبل شود.

اگر قصد داريد با خريد خانه در قلهك به فكر يك سرمايه گذاري يا كسب سود باشيد، بهترين راه خريد ملك كلنگي در قلهك است. چطور؟

 • خريد خانه كلنگي در قلهك با هدف تخريب و بازسازي يا نوسازي و فروش
 • خريد كلنگي  در قلهك با هدف سكونت تا زمان مورد نظر جهت مشاركت در ساخت

سايت بام دروس مرجع معتبر املاك منطقه 3 و 4

سايت بام دروس از مديران و مشاورين كاردان و دلسوزي تشكيل شده‌است كه در زمينه خريد و فروش املاك دروس، املاك پاسداران و محله هاي حومه از جمله قلهك تخصص دارند.

 • اگر به دنبال اجاره اپارتمان در قلهك هستيد.
 • اگر به دنبال رهن خانه در قلهك هستيد.
 • اگر قصد خريد آپارتمان در قلهك را داريد.
 • اگر براي فروش آپارتمان در قلهك به دنبال مشتري مي‌گرديد.
 • اگر دلتان مي‌خواهد كه از قيمت آپارتمان قلهك باخبر شويد.
 • اگر به دنبال مشاركت در ساخت هستيد.
 • اگر در روند كسب جواز و … در ساخت و ساز مشكلي داريد.
 • اگر به دنبال ملك رويايي‌تان در منطقه قلهك مي‌باشيد و تمايلي به مراجعه به آژانس املاك گوناگون را نداريد.

گروه مشاورين املاك بام دروس واقع در خيابان هدايت به صورت آنلاين و تلفني در خدمت شما عزيزان هستند.

 

چند نمونه از آگهي هاي رهن و اجاره و خريد و فروش خانه در قلهك 

فروش آپارتمان در قلهك

آپارتمان فروشي قلهك | بازديد از اين آگهي 170 متر سه خوابه در قلهك 

با خريد آپارتمان در قلهك با ويژگي فايل بالا از امكاناتي همچون جكوزي، سيستم تهويه هوا، آشپزخانه فول امكانات بهره‌مند خواهيد شد. اين آپارتمان سه خوابه است و با وجود 3 پاركينگ مختص مالك اين واحد آپارتماني و تراس وسيع، زندگي در محله قلهك در آپارتماني همچون ويلا را تجربه خواهيد كرد. جهت استعلام قيمت اين آپارتمان قلهك با اطلاعات تماس صاحب آگهي در تماس باشيد.


 

خريد آپارتمان قلهك يخچال

خريد آپارتمان قلهك يخچال | بازديد از اين آگهي آپارتمان 4 خوابه قلهك 

يكي از مهم‌ترين خيابان‌هاي محله قلهك، خيابان يخچال است. با خريد اين خانه در خيابان يخچال قلهك، زندگي در بنايي با استحكام و زيبايي فوق‌العاده را احساس خواهيد كرد. اين آپارتمان قلهك داراي 4 پاركينگ سندي، سالن اجتماعات، مجموعه آبي، لابي و لابي من، شومينه، چيلر و … مي‌باشد. اگر در نظر داريد تا از اين آپارتمان يا فايل‌هاي مشابه جهت خريد آپارتمان در قلهك اطلاعات جامعي را كسب نماييد، با مشخصات تماس گيرنده در انتهاي آگهي تماس حاصل بفرماييد. مشاوره خوبي را دريافت خواهيد كرد.


 

آپارتمان لوكس قلهك

 مشاهده فايل آپارتمان لوكس در قلهك 

اگر در روياي خريد يك اپارتمان در منطقه قلهك با ظاهر و متريال لوكس هستيد، مي‌توانيد از مشاورين املاك بام دروس مشاوره دريافت نماييد. براي مثال يكي از املاك لوكس قلهك كه جهت فروش سراغ داريم ملكي است كه مجموعه آبي آن بي‌نظير و شيك، متريال استفاده شده در تأسيسات و يراق آلات مدرن و برند، 3 خوابه، داراي لابي وسيع و تراس بي‌نظير است. ديد ابدي يك از ويژگي‌هاي عالي اين آپارتمان قلهك است كه در ساختماني با بناي شيك واقع شده‌است.

اگر قصد داريد از چنين بنايي بازديد بفرماييد يا از آپارتمان‌هاي مشابه و غيرمشابه چنين ملكي مطلع گرديد، با اطلاعات تماس آگهي دهنده در ارتباط باشيد و مشاوره املاك دريافت نماييد.


 

اپارتمان اجاره اي قلهك

اپارتمان اجاره اي قلهك در حومه خيابان شريعتي 

خيابان شريعتي يا جاده شميران قديم، يكي از خيابان‌هاي مرزي قلهك است كه خريد و فروش خانه در اين محدوده بسيار در تكاپو است. اين خانه جهت اجاره در قلهك و در خيابان شريعتي تعيين گرديده‌است. اين آپارتمان قلهك 4 طبقه 2 واحدي است كه واحد موردنظر در طبقه چهارم واقع شده‌است. آسانسور در دسترسي ساكنين مي‌باشد و امكانات خوبي هم دارد.

80 متر مربع متراژ اين آپارتمان است و داراي 2 خواب و 1 پاركينگ است.

اطلاعات تماس با صاحب اين آگهي:

22779072

09128181127

مشاورين املاك بام دروس به صورت تخصصي در زمينه املاك منطقه 3 و حومه در حال فعاليت و ارائه مشاوره مي‌باشند. 

مشاهده آگهي هاي اجاره يا خريد اپارتمان منطقه 3 تهران

 

yesمنبع : bamdaroos.ir


برچسب: آپارتمان قلهك،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۰۶:۵۸ توسط:fairytale موضوع:

کورد پاتوق
کورد پاتوق
کورد پاتوق
سردشت چت
چت